PERFIL DEL CONTRACTANT


3 Noves convocatòries amb contracte menor de serveis
Categoria: IMET

 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE D’UNFORMADOR/A D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PESONES A DOMICILI, PEL SERVEI DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET), QUE ANIRÀ CONDICIONADA A L’APROVACIÓ DE SUBVENCIONS DEL SOC O ADMINISTRACIONS SIMILARS

 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’UNFORMADORS/A DE GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER L’AUDITORIA, PEL SERVEI DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET), QUE ANIRÀ CONDICIONADA A L’APROVACIÓ DE SUBVENCIONS DEL SOC O ADMINISTRACIONS SIMILARS


 

 

 

 

Data Publicació: 19/11/2015