Espai Recerca de Feina


La segona edició del programa d'orientació laboral Espais de Recerca de Feina, manté el nivell d'inserció respecte a l'any anterior.
Categoria: Treball

 

 

L’Espai de Recerca de Feina es consolida com a eina de suport i activació de la recerca de feina per als aturats de la comarca. El programa té per objectiu potenciar l’ús de les noves tecnologies per afavorir la inserció laboral dels usuaris en recerca activa de feina, juntament amb el suport del personal tècnic d’orientació. Aquest segon any s’ha assolit un 33% d’inserció entre les 164 persones que hi han passat.

Enguany l’Espai de Recerca ha mantingut els dos serveis iniciats en la programació anterior, d’una banda la Recerca Activa de Feina, per a usuaris coneixedors de les noves tecnologies , i d’altra la Iniciació a la Navegació per Internet, dirigida a aquelles persones que necessitaven un reforç previ en el seu ús. De cara a la programació 2015-2016 es desvincula la formació relacionada amb la navegació per internet i es centraran tots els esforços en la recerca activa de feina. Pel que fa a l’Espai de Recerca el servei ofereix 8 sessions de 4 hores de durada en les que mitjançant l’ús dels recursos de la xarxa es potencia una cerca més intensiva.

 

Durant aquesta darrera programació, que va finalitzar a l’octubre del 2015, s’han desenvolupat els recursos per a la recerca de feina relacionats amb l’ús de les xarxes socials, que poc a poc es van imposant com a eina imprescindible per arribar a les empreses.

A l’Espai de Recerca els usuaris reben una orientació personalitzada en funció de les seves necessitats i uns imputs d’informació específica de diferents aspectes relacionats amb les tècniques de recerca de feina.

Durant l’any 2016 es preveu es continuarà desenvolupant aquest programa en el que poden participar els aturats que prèviament estiguin donades d’alta al SOC com a demandants d’ocupació no ocupats.

 

 

Data Publicació: 16/11/2015