Campanya prevenció absentisme escolar


En el marc de la campanya per a prevenir l'absentisme escolar, la Comissió d'Intervenció d'Absentisme Escolar convoca un concurs, adreçat a alumnat de 3r a 6è de primària i a alumnat d'ESO, amb la finalitat de SELECCIONAR LOGOTIPS I ESLÒGANS que serveixin de base en cartells i publicacions per a la campanya de prevenció contra l'absentisme escolar.

Categoria: Educació

 

BASES CONCURS:

El servei d'Educació de l'IMET de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú convoca un CONCURS DE LOGOTIP I ESLÒGAN dins del Pla Local contra l'Absenstisme Escolar de Vilanova i la Geltrú.

1. OBJECTIUS  DEL CONCURS

1.1. Reforçar la campanya contra l’absentisme escolar

1.2. Implicar l’alumnat en la prevenció de l’absentisme escolar del nostre municipi.

1.3. Seleccionar un logotip i un eslògan que serveixi de base en cartells i publicacions per a la campanya de prevenció contra l’absentisme escolar.

2. PARTICIPANTS

S’estableixen dues categories:

Educació primària: alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è de primària dels centres educatius de Vilanova i la Geltrú.

Educació secundària: alumnat d’ESO dels centres educatius de Vilanova i la Geltrú.

3. TEMÀTICA LOGOTIP I ESLÒGAN

“La importància de l’educació i els beneficis d’assistir a l’escola”

4. CONDICIONS

4.1. Els treballs es presentaran de forma individual

4.2. Es poden presentar tots dos elements (logotip i eslògan) o un dels dos (o logotip o eslògan)

4.3. Els treballs es presentaran en format DIN-A4

4.4. La tècnica serà lliure: llapis, ceres, aquarel·les...

4.5. L’eslògan ha de tenir una extensió aproximada d’una frase simple.

4.6. El dissenyador podrà agafar el logotip i l’eslògan sencer o un fragment.

5. SELECCIÓ I PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

5.1. Es valorarà l’originalitat, la creativitat i la relació del logotip i de l’eslògan amb la temàtica del concurs.

5.2. Els centres presentaran els treballs del seu alumnat dins d’un sobre tancat sense doblegar. Al dors del treball s’haurà d’indicar un pseudònim. Dins del sobre gran s’inclourà un de més petit, amb un full indicant: nom de l’escola, pseudònims de cada treball amb els noms i cognoms de l’alumnat i el curs que fan.

5.3. La data límit per a la recepció dels treballs és el 13 de febrer de 2015, a les 14 hores. S’hauran d’entregar a l’IMET, carrer Unió, 81 (Infoimet). L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9.30 a 14h i tots els dies de 16 a 18h a excepció dels divendres.

6. JURAT

6.1. El jurat del concurs estarà format per:

- Representants de la Comissió d’Intervenció Absentisme Escolar

- Representant de l’EMAID

- Personalitat de la ciutat

6.2. La decisió del jurat és inapel·lable. Es reserva la decisió de declarar desert el concurs.

7. PREMIS

Educació Primària. Primer premi logotip:

Val de 75 € en material divers (escolar, esportiu, informàtic...) i lot de llibres cedit per Llibreria Llorens i Llibreria La Mulassa.

Educació Primària. Primer premi eslògan:

Val de 75 € en material divers  (escolar, esportiu, informàtic...)  i lot de llibres cedit per Llibreria Llorens i Llibreria La Mulassa.

Educació secundària. Primer premi logotip:

Val de 75 € en material divers (escolar, esportiu, informàtic...) i lot de llibres cedit per Llibreria Llorens i Llibreria La Mulassa.

Educació secundària. Primer premi eslògan:

Val de 75 € en material divers (escolar, esportiu, informàtic...) i lot de llibres cedit per Llibreria Llorens i Llibreria La Mulassa.

El jurat podrà concedir mencions especials als logotips i/o eslògans que, tot i no guanyar cap premi, mereixin un reconeixement especial.

8. LLIURAMENT DE PREMIS

El lliurament de premis es realitzarà el 23 de febrer de 2015. Horari i lloc a determinar.

Exposició:  tots els treballs presentats seran exposats durant la celebració d’aquest acte.

9. ACCEPTACIÓ DE BASES

9.1. La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d’aquestes bases així com de les decisions del jurat.

9.2. Els autors/es dels treballs cediran tots els drets de reproducció, distribució i comunicació pública.

9.3. Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització i obligatòriament acceptada per les persones participants.

.

 

Vilanova i la Geltrú, 15 de gener de 2015