Canvis en les relacions pares-fills: Com fer front a les crisis adolescents


El dimecres dia 21 de maig a l'IMET farem la xerrada "Canvis en les relacions pares-fills: Com fer front a les crisis adolescents". Per afrontar d'una manera més satisfactòria els reptes d'aquesta etapa.
Categoria: Educació

 

 

 

 

CANVIS EN LES RELACIONS PARES-FILLS: COM FER FRONT A LES CRISIS ADOLESCENTS

Data: dimecres 21 de maig de 2014

Lloc: IMET. c. Unió 81, Vilanova i la Geltrú.

Hora: de 17.30 a 19 hores

 

 

Introducció

 

L'adolescència és un moment de crisi, ple d’incerteses i ambivalències a les que l’adolescent i la seva família s’enfronten. Els canvis a nivell morfològic, psicològic, social i de rols familiars fan trontollar les bases que fins al moment sustentaven a la persona i a la família. L'adolescent ha de respondre a la pregunta sobre qui és ell alhora que qüestiona el model vigent, aspectes que el porten a sentir-se desorientat i sovint perdut. Els pares han de poder acompanyar i recolzar al jove durant aquest procés, creant i tolerant un espai per l’assaig i l’error que permeti a l’adolescent establir un estil propi i un nou model de relació paterno filial.

Al mateix temps, els pares s’enfronten a les seves pròpies incerteses, algunes fruit d’aquesta etapa i d’altres resultants de la seva pròpia crisi vital. Créixer i evolucionar implica acomiadar alguns aspectes coneguts que oferien seguretat i estabilitat per donar la benvinguda a noves experiències i aventures, i tot això suposa un repte tant pel jove com per la seva família.

 

Continguts

 

· El món adolescent: què li passa a un adolescent, com són les seves emocions, els seus pensaments, els seus interessos i projectes, les seves relacions i la seva conducta.

· Quins canvis es produeixen en les relacions familiars?

· Què els passa als pares? A què s’enfronten i com poden actuar.

· Normalitat i patologia. Situacions complexes: quan preocupar-se i on consultar.

 

Objectius

 

Exposar els canvis que experimenten tant els propis joves com les seves famílies durant l’adolescència, donant un sentit a les conductes, pensaments, emocions i relacions que s’estableixen i es modifiquen durant aquest període, amb la finalitat de dotar d’elements de pensament i reflexió que permetin afrontar d'una manera més satisfactòria els reptes d'aquesta etapa.

 

 

Durada

De 17.30 a 19.00 hores.  1 hora i 1/2

Destinataris

 

A pares i mares de joves i adolescents

Professionals del món educatiu

 

Altres

Inscripció gratuïta

Omplint aquest formulari.

O bé trucant al 938140440, preguntar per Cristina Lorente o bé per mail clorente@imet.cat

Places limitades

 

Data Publicació: 09/05/2014