TREBALLA A L'IMET


CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE PROFESSOR/A DEL MÒDUL D'ANGLÈS PROFESSIONAL PER A ACTIVITATS COMERCIALS.
Categoria: IMET
Data Publicació: 05/02/2014