Informació preinscripció curs 2014-2015


Informació general sobre el procés de preinscripció, Jornada de Portes Obertes, etc, del curs 2014-2015, per educació infantil 2n cicle, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius, llars d'infants.
Categoria: Educació

PREINSCRIPCIÓ CURS 2014-2015

Podeu consultar la informació disponible sobre la preinscripció pel curs 2014-2015:

 

Informació preinscripcions:

Número per determinar l'ordre de sol.licituds en cas d'empat a l'educació infantil (2n cicle), primària i ESO:  51.866

Informació general Preinscripció 2014-2015 (Departament d’Ensenyament Generalitat)

Resum informació preinscripcions P3 - 1r ESO (calendari, documentació, criteris d'admissió,etc)

Resum informació preinscripcions Llars d'infants públiques (termini de presentació de sol·licituds del 5 al 16 de maig): calendari, documentació, criteris d'admissió, etc.

Oferta de places vacants llars d'infants públiques

Sol•licituds de preinscripció:

Sol·licitud de preinscripció a llars d'infants públiques. Curs 2014-2015 (enllaç document Dep. d'Ensenyament Generalitat)

Sol·licitud de preinscripció a ensenyaments de 2n cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. Curs 2014-2015

Relació de centres:

Relació de centres de 2n cicle d'educació infantil, primària i secundària

Relació de llars d'infants públiques

Relació de llars d'infants privades

Centres i ensenyaments de la ciutat.

Editat pel Consell Comarcal del Garraf).

Els terminis de presentació de sol·licituds són:

  • De l'11 al 21 de març, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.
  • De l'11 de març al 4 d'abril, per als ensenyaments professionals de música i dansa.
  • Del 13 al 23 de maig, per al batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny, i per al primer període dels ensenyaments esportius.
  • Del 27 de maig al 6 de juny, per als cicles formatius de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.
  • Del 23 al 30 de juny per als ensenyaments d'educació d'adults.
  • Del 7 al 11 de juliol, per als cursos de formació específics per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, llevat dels de grau mitjà que ens fan en centres de formació d'adults que segueixen el calendari d'aquests ensenyaments.
  • Per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitats de les escoles oficials d'idiomes, presentació telemàtica de l'1 al 4 de setembre de 2014 presentació presencial el 4 de setembre de 2014.
  • Del 5 al 16 de maig, per a les llars d'infants.
  • Per als ensenyaments artístics superiors caldrà consultar als centres, que els han de fer públics no més tard de l'11 de març.


Calendari de Portes Obertes:

Calendari Portes Obertes, educació infantil de 2n cicle (P3, P4 i P5), primària i ESO, curs 2014-2015. (arxiu pdf). (Última actualització 14-02-2014).

Calendari Portes Obertes, llars d'infants, curs 2014-2015. (arxiu pdf). (Últimaactualització 10-04-2014).

Calendari Portes Obertes, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i d'arts plàstiques i disseny, curs 2014-2015. (arxiu pdf). (Última actualització 7-05-2014).

Normativa Aplicable:

 

Data Publicació: 29/01/2014