Empresa del mes: Sortpremsa


Comerç de loteries, premsa i complements
Categoria: Treball

Per què vas decidir crear la teva empresa? Què et va motivar a fer-ho? Per què vas escollir aquesta activitat?

Després de molts anys treballant al sector de l’automòbil, assumint tasques de responsabilitat com a cap de taller, director i coordinador, em vaig quedar a l’atur. Trobar-me en aquesta situació i les perspectives que ofereix l’actual situació econòmica, em van fer pensar en la possibilitat de l’autoocupació.

I per què un comerç de loteries, premsa i complements?

Perquè l’activitat la vaig veure com una bona oportunitat de negoci amb un finançament assumible.

A què et dedicaves abans?

Al sector de l’automòbil.

Des de la idea inicial fins a la posada en marxa, quant temps ha passat?

Aproximadament, un any i mig.

Què és el que milloraries en el procés de creació d’empresa?

Donades les característiques de la ubicació del negoci, em vaig trobar que, administrativament, la tramitació va ser molt complexa a nivell d’autoritzacions locals. Estaria bé que aquests processos fossin més àgils i facilitessin la posada en marxa d’activitats.

Com va sorgir el nom comercial?

Volia que el nom comercial fos clar i senzill, que transmetés d’una forma directa el servei que duem a terme. Així, en el context d’un curs de creació d’empreses en el que vaig participar a l’IMET, mentre parlàvem de l’àrea de màrqueting, el nom de SortPremsa va sorgir com l’opció més interessant.

Quins són els teus objectius?

En primer lloc, a curt termini, donar solidesa i continuïtat al negoci. Després, de cara al futur, millorar la qualitat de vida.

Què és el que aconsellaries a un/a nou/va emprenedor/a?

Que s’assessorin bé i facin un pla d’empresa sòlid i realista.

Ser empresari: un somni o una necessitat?

Una necessitat.

On us podem trobar?

Al carrer Llibertat 137 (Mercat de Mar), de Vilanova i la Geltrù.

SORTPREMSA

Jordi Hernández.

Telf. 625 482 362 / 93 173 9041

https://www.facebook.com/Sortpremsa