Projecte Cultura Emprenedora a primària


Aquest curs escolar 2012-2013 és el quart que treballem els valors d’emprendre a les escoles de Vilanova i la Geltrú. Valors com la imaginació, la creativitat, el compromís, la responsabilitat i la motivació,entre d’altres, a través d’una metodologia activa en que professorat i alumnat emprenen un projecte comú que es desenvolupa al llarg del curs. 

Categoria: Educació

Des de l’IMET iniciem el projecte amb la formació al professorat. Els infants i els docents esdevenen els protagonistes, sent el professorat l’eix vertebrador que dona sentit i dinamisme a les accions que es proposen. Per aquest motiu l’oferta formativa adreçada al professorat intenta oferir els coneixements bàsics i les eines necessàries per treballar l’emprenedoria a l’aula.

 

El passat dia 22 de novembre va finalitzar aquesta formació amb un total de 30 hores, dividida en quatre blocs (homologada pel Departament d’Ensenyament):

  • Emprendre: una competència clau a l’escola.
  • Com desenvolupar un projecte d’emprenedoria a l’escola.
  • La Creativitat.
  • Els valors d’emprendre.

 

Ara toca posar en pràctica tot allò treballat durant aquestes sessions. Des de l’IMET donarem recolzament a les escoles i al professorat en aquesta tasca, ampliant continguts a través de diferents tallers que s’aniran programant al llarg de tot el curs escolar, per tal de que els nens i les nenes de la nostra ciutat puguin anar interioritzant els valors del fet d’emprendre.

 

Les accions del Projecte Cultura Emprenedora a Primària estan dins del projecte INICIA de la Generalitat de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE).