La Disgrafia: un problema emergent a l'escola.


L'IMET us ufereix dins del marc del Cicle de Xerrades: "La Disgrafia: un problema emergent a l'escola" tindrà lloc el proper dia 28 de novembre a l'IMET.
Categoria: Educació

 

LA DISGRAFIA: un problema emergent a l'escola.

Data: Dimecres 28 de novembre de 2012, de 17.30 a 19.30h.

Lloc: IMET. c. Unió 81, Vilanova i la Geltrú.

Finalitat

Donar a conèixer les aplicacions de la Grafologia i de la Grafopsicologia en l'àmbit educatiu. Reflexionar sobre les conseqüències de la Disgrafia (mala lletra) en el procés escolar i en el context personal i social. Explicar la Reeducació grafoescriptural com a tècnica per millorar el rendiment acadèmic i evitar el fracàs escolar.

Metodologia

S'introdueix el tema a partir d'una exposició visual, en la que es mostren els diferents continguts de l xerrada. Es convida als/les assistents a participar en l'observació, en primera persona, d'alguns components gràfics presents en les escriptures infantils, així com la captació ràpida d'algunes manifestacions i alteracions d'escriptures disgràfiques. Finalment s'ofereix un espai obert de reflexions i comentaris, on es podrà expressar dubtes i inquietuds.

Continguts

- Diferencia entre Grafologia i Grafopsicologia.

- Aplicacions de la Grafopsicologia en l'àmbit educatiu.

- La Disgrafia i les seves manifestacions en l'escriptura.

- Causes generals i específiques que predisposen la Disgrafia.

- La Reeducació grafoescriptural com a eina auxiliar en el món educatiu.

Durada

De 17.30 a 19.30 hores.  2 hores

Destinataris

Grups de pares i mares, professors i mestres, psicòlegs, pedagogs, logopedes i professionals en contacte directe amb nens i adolescents, així com també, qualsevol persona interessada en aprofundir en l'estudi de l'escriptura infantojuvenil.

Altres

Inscripció gratuita

Omplint aquest formulari.

O bé trucant al 938140440, preguntar per Cristina Lorente o be per mail clorente@imet.cat

Places limitades