Pati Obert 2012


Un any més, l’Àrea d’Educació de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) conjuntament amb les Regidories d’Esport, de Participació Ciutadana, de Convivència i de Joventut, posem en marxa el projecte el Pati Obert.

Categoria: Educació

Aquest és un projecte plantejat des d’un punt de vista educatiu, social i esportiu i que vol oferir a la ciutat poder gaudir de les instal·lacions exteriors dels nostres centres educatius durant els caps de setmana.

Tenim un doble objectiu. D’una banda, ampliem zones per a la pràctica de l’esport, de l’esbarjo i el joc de la ciutat i de l’altra, evitem l’ús indiscriminat i inapropiat d’aquests espais. Volem que els nostres infants, famílies i joves puguin entrar als patis i utilitzin les instal·lacions exteriors dels nostres centres i és per això que els obrim les portes.

El Pati Obert s’adreça a tota la ciutadania, tot i que són els més joves els habitualment utilitzen aquest recurs.

A partir del 15 de setembre i, de moment fins al 30 de desembre, obrirem les pistes de les quatre escoles implicades en aquest projecte:

Escola Ginesta

dissabtes i diumenges de 10 a 13h i de 15 a 19h

Escoles Llebetx, Canigó i Arjau

dissabtes de 15 a 19h i diumenges de 10 a 19h


El projecte es desenvolupa gràcies a la voluntat i al treball conjunt per part de l’IMET i de diferents regidories, i amb la col·laboració de diferents agents socials com són les direccions dels centres escolars, les AMPES, els centres cívics implicats i la Policia Local.

Gràcies a tots i a totes per fer-ne un bon ús!