Anàlisi i interpretació dels dibuixos infantils i juvenils


Saber interpretar els dibuixos infantils pot servir de guia per tal de diagnosticar si algun nen o nena pateix alguna angoixa, té algun problema ocult o si el seu estat emocional no és l’adequat.

Categoria: IMET

Data inici: 09-07-2012

Data fi: 13-07-2012

Calendari: Matins de 9 a 14 hores

Hores totals del curs: 30

Preu: 209€ (Consulteu descomptes)

Lloc: IMET-Institut Municipal d'Educació i Treball, Vilanova i la Geltrú

Informació i inscripcions: http://www.campusmed.net/cat/curs.php?id=1187

Direcció:

Nora Rodríguez Vega.

Llicenciada en Pedagogia i en Filologia per la Universitat de Buenos Aires.

Professora de l’Escola Internacional de Justícia Juvenil amb seu a Bruseles. 

Especialitzada en la intervenció pedagògica en infants i adolescents.

Investigació específica sobre "Assetjament moral en entorns educatius i no educatius" (1999-2001) i autora de nombrosos llibres al voltant de la violència a les aules a Espanya.

Creadora del primer programa d’intervenció en xarxa, Projecte Atenea.

 

Objectius generals:

1.- Valorar la utilització d’eines com els tests indirectes i els dibuixos infantils i d’adolescents per tal de detectar situacions de violència en el marc escolar.

2.- Ser capaç de detectar líders negatius, trastorns de comportament i/o víctimes en un grup, mitjançant l’ús d’eines fiables.

3.- Reconèixer les característiques dels dibuixos infantils i d’adolescents en situacions de risc.

Objectius específics:

1.- Detectar aspectes gràfics que poden estar indicant futures situacions de bullying.

2.- Valorar l’ús de les eines de detecció com a formes de prevenir l’exclusió i l’autoexclusió de la víctima.

3.- Detectar necessitats de l’assetjador i del grup que funciona com a testimoni.

4.- Analitzar perquè un grup pot generar situacions d’assetjament.

Programa del curs:

Sessió 1

Eines de detecció de la violència a l’aula. El món secret dels dibuixos. Dibuixos harmònics i inharmònics. El que es pot observar. L’ús de l’espai. Elements que es repeteixen. La direcció dels elements. El traç en el dibuix lliure i en la figura humana. Línies dèbils, línies trencades, línies ombrejades. Predomini de línies rectes i predomini de línies corbes. Els dibuixos de nens que han estat víctimes de maltractaments. 

Sessió 2

Anàlisi de dibuixos en els quals s’aplicaran els conceptes estudiats.

Asimetries, què indiquen? Omissions. Detalls curiosos. Obstacles.

La figura humana, evolució i projecció. Posició de la figura; activitat vs. passivitat. Figures de cara i de perfil, figures enfrontades. Contorns, línies tremoloses. Figures que es cauen. Transparències.

Sessió 3

Les parts de la figura humana. 

El cap. L’ombrejat en situacions de violència. La cara. Retocs i guixades. Els braços, les cames i els òrgans sexuals. Abús sexual entre iguals. Les parts del cos, aspecte a tenir en compte.

Trets gràfics que indiquen justificacions de la violència. Lateralitat en el dibuix de la figura humana i exageracions. La mida de la figura i el lloc que ocupa en el paper. Els colors. 

Sessió 4

Petits i grans detalls. Predomini de formes punxegudes. Aspectes del dibuix que serveixen per a compensar carències. Dibuixos de nens que han estat víctimes d’assetjament escolar. Molts pèls a la barba, bigotis, patilles i marques com a falta d’habilitats socials. Fenòmens ambientals adversos (pluja, tempesta, etc.), fer ratlles verticals sobre de la imatge o bé ombrejar tot el dibuix. Altres indicacions.

Treball pràctic

La figura humana i les seves extremitats en nens amb problemes de maltractaments.

Sessió 5

Anàlisi de 12 dibuixos a partir de la teoria vista fins el moment. El dibuix espontani. Què és i com mirar. Com demanar un dibuix. Què observar mentre es realitza. Com interrogar. Necessitat de demanar altres dibuixos per completar la informació obtinguda. Ètica de l’adult.

OBSERVACIONS:

El fet d’inscriure’s a un curs, no dóna dret a reserva de plaça fins que no s’ha pagat la matrícula, per tant recomanem fer les dues coses, inscripció i pagament en el mateix moment.

Aquest curs està reconegut amb crèdits de lliure elecció per la Xarxa Vives d’Universitats. Consulteu l’apatrat "Tot sobre el Campus" per conèixer les condicions.

El curs és reconegut pel Departament d'Ensenyament dins del Pla de Formació del Professorat.