Orientació laboral per joves


El Campus Universitari de la Mediterrània programa tot un seguit d’accions formatives al voltant de l’orientació laboral per joves adreçades a mestres, professors i aquells professionals que orienten als joves en la seva elecció vocacional/professional.

Categoria: IMET

Són molts els joves que busquen feina i no saben per on començar. Gran part desconeixen els seus drets laborals. Alguns fa poc que han acabat els estudis i volen fer pràctiques. A d’altres els agradaria anar a treballar a l’estranger. També n’hi ha que voldrien treballar a l’administració pública. O perquè no, fer una feina pel seu compte i obrir una empresa pròpia. Són moltes les respostes als seus dubtes i molta la informació per a orientar als joves en el món laboral.

En aquest context, l’àrea d’Educació del Campus Universitari de la Mediterrània, sota la coordinació de l’Institut Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, programa tot un seguit d’accions formatives al voltant de l’orientació laboral per a joves adreçades a mestres, professors i aquells professionals que orienten als joves en la seva elecció vocacional/professional.

Els cursos tenen com un dels objectius principals facilitar eines per afavorir que l’alumnat progressi cap a fites educatives com ara l’autoestima, el respecte, la tolerància, la capacitat per col·laborar amb altres persones. A la vegada, també pretén facilitar eines per tal d’afavorir que l’alumnat valori la funcionalitat dels aprenentatges instrumentals amb vista a la inserció laboral o la continuïtat d’un itinerari de formació.

"Orientació laboral per adolescents" se celebrarà del 2 al 6 de juliol amb l’objectiu de facilitar eines i recursos a tots aquells professionals que orienten als joves en la seva elecció vocacional/professional. Per altra banda, "Transició dels/de les joves al treball", el qual tindrà lloc del 16 al 20 de juliol, serà un curs pràctic on es reflexionarà sobre el transit dels joves cap al món laboral i/o els itineraris d’aprenentatge. Finalment, "Coaching laboral", programat també del 16 al 20 de juliol, és un curs dirigit a professionals que treballen amb joves i adolescents i que tenen com a objectiu acompanyar-les en el seu procés de canvi des d’on estan ara, fins on volen arribar.

L’apunt

Aquest curs compta amb el suport de la Regidoria d'Educació i Treball de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la qual subvencionarà una part del curs als docents dels centres d'ensenyament de Vilanova i la Geltrú. El preu del curs per aquest col•lectiu serà de 50€. Els cursos són reconeguts pel Departament d'Ensenyament dins del Pla de Formació del Professorat. Informació i inscripcions a www.campusmed.net