La crisis econòmica incrementarà l’interès de les Administracions Públiques per promocionar la Responsabilitat Social Corporativa


El Campus Universitari de la Mediterrània programa el curs "Responsabilitat Social Corporativa i l’Administració Pública" el qual tindrà lloc del 9 al 12 de juliol a l’EPSEVG-UPC.

Categoria: IMET

Jornada "Emprendre, una manera de viure"El model de creixement durant els darrers anys ha portat a les economies de molts països de la Unió Europea a una greu situació de crisi financera i econòmica (bombolla immobiliària, crisi bancària, desenvolupament insostenible...)

Davant aquesta situació, el nou model socioeconòmic que sorgirà com a conseqüència de la crisi estarà basat en comportaments socialment responsables d’empreses, Administracions Públiques, mitjans de comunicació, institucions financeres i de tota la societat. La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) ha de ser una de les claus en les transformacions econòmiques, socials, ambientals i ètiques d’aquest nou model de gestió.

Un dels grans desafiament del Sector Públic empresarial per als propers anys és reforçar la confiança dels ciutadans en aquest sector. Per això, aquestes organitzacions han d’aspirar a convertir-se en model a seguir per altres entitats i empreses, i això implica necessàriament liderar el procés d’incorporació de criteris socialment responsables en les seves polítiques de gestió.

En aquest context, el Campus Universitari de la Mediterrània programa el curs "Responsabilitat Social Corporativa i l’Administració Pública" el qual tindrà lloc del 9 al 12 de juliol a l’EPSEVG-UPC. Es tracta d’obtenir una visió clara sobre les principals actuacions que es poden realitzar en matèria de RSC des d'una perspectiva tant de gestió interna com de gestió externa a l’Administració. Tenir un coneixement de les normatives, accions, i pràctiques que es duen a terme a diferents Administracions de Catalunya i d l’Estat.

Els alumnes, a amés, podran gaudir d’algunes classes magistrals on persones de relleu dins l'àmbit de la RSE exposaran les seves experiències dins la seva organització. Finalment, es proposarà als alumnes que realitzin un cas pràctic de diagnosi de la situació en RSC de la seva Organització. Per això comptaran amb l'ajut i suport del tutor del curs.

L’apunt

Països com Dinamarca han emès una normativa que obliga les grans empreses a comunicar la seva actuació en RSC. En el cas de l’Estat Espanyol, la llei d’Economia Sostenible pretén donar un salt per introduir la RSC a les Empreses Públiques per tal que comencin a revisar els seus processos per fer-los més sostenibles, incorporin criteris responsables en els seus processos de contractació i elaborin anualment informes de sostenibilitat i govern corporatiu.

Per a més informació i inscripcions podeu consultar el web del CUM: http://www.campusmed.net/cat/curs.php?id=1221