Oferta de formació per a mestres i professors


Els cursos de l’àrea d’Educació del CUM coordinats per l’IMET compten amb el suport de la Regidoria d'Educació i Treball de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la qual subvencionarà una part dels cursos als docents dels centres d'ensenyament de Vilanova i la Geltrú. El preu dels cursos especificats serà de 50€ per aquest col·lectiu.

Categoria: Educació

El Campus Universitari de la Mediterrània celebra enguany la setzena edició. La programació 2012 oferirà més d’una trentena d’activitats repartides en cinc àrees temàtiques: Educació; Societat, cultura i turisme; Societat de la informació; Ciència, tecnologia i medi ambient; i Economia i Empresa.

Els cursos de l’àrea d’Educació coordinats per l’IMET compten amb el suport de la Regidoria d'Educació i Treball de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la qual subvencionarà una part dels cursos als docents dels centres d'ensenyament de Vilanova i la Geltrú. El preu dels cursos especificats serà de 50€ per aquest col·lectiu.

L’àrea d’Educació presenta tot un seguit d’accions formatives adreçades a mestres i professors entre les quals destaca l’aposta per cursos al voltant de l’orientació i la transició dels joves al món laboral, així com també l’orientació laboral en adolescents amb discapacitat intel·lectual o amb problemes de salut mental. Una altra de les apostes d’aquesta àrea és la de desenvolupar la "Cultura emprenedora a l'educació primària" amb l’objectiu de formar en els nens i nenes capacitats i hàbits personals i professionals emprenedors.

A continuació podeu trobar el llistat de cursos de l’àrea d’Educació:

· Nocions bàsiques de salut mental en l’orientació professional i laboral*

· Recursos per a la dinamització de grups*

· Alumnes amb discapacitat intel·lectual. Eines i recursos per treballar la transició al món laboral*

· Cultura emprenedora a l’escola primària*

· Orientació laboral per adolescents*

· Transició dels/de les joves al treball*

· Coaching laboral*

· Les intel·ligències múltiples: implicacions i respostes educatives

· Anàlisi i interpretació dels dibuixos infantils i juvenils (nivell 1)

 

Tots els cursos del Campus Universitari de la Mediterrània són susceptibles de ser reconeguts pel Departament d'Ensenyament dins el Pla de Formació del Professorat.

Al web www.campusmed.net podreu trobar tota la informació respecte a cada curs.