Pla local contra l'absentisme escolar


L’absentisme escolar és un problema educatiu i també un indicador d’una problemàtica social, no sempre manifesta, però sí necessitada d’intervenció.

Categoria: Educació

Així, des de la responsabilitat de vetllar per una adequada escolarització i per garantir, per tant, el dret a l’educació, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú impulsa el "Pla pilot d’acció per reduir l’absentisme escolar i de prevenció de l’abandonament prematur als centres educatius de Vilanova i la Geltrú", un pla per a la prevenció, detecció i tractament de l’absentisme escolar dels infants i joves d’entre 3 i 16 anys dels centres públics i concertats de les escoles de primària i instituts de secundària.

El pla, presentat el 12 de maig de 2011, és el resultat del treball conjunt i la coordinació d’esforços dels professionals del camp social i educatiu implicats: les direccions dels centres educatius, el Servei Educatiu del Garraf, la Inspecció Educativa, els Serveis Socials de l’Ajuntament, la Policia Local, els Mossos d’Esquadra i l’àrea d’Educació de l’IMET.

Amb la finalitat de millorar la qualitat educativa, la igualtat d’oportunitats i la cohesió de la ciutat, es destaquen, entre d’altres, els eixos fonamentals següents:

  • l’actuació coordinada dels agents que hi intervenen, mitjançant circuits i pautes que fan possible l’exercici de les funcions de cadascun d’ells en un treball en xarxa.
  • l’obtenció de dades quantitatives i qualitatives que permetin elaborar mesures concretes d’intervenció, prevenció i compensació.
  • l’establiment d’indicadors d’avaluació que permetin poder estudiar els avenços en la prevenció, intervenció i compensació de l’absentisme escolar.
  • aconseguir reduir al màxim l’absentisme escolar durant l’etapa d’educació infantil (3-6 anys) i eliminar-lo durant l’etapa obligatòria (6-16 anys).