Bullying, cyberbullying i burn out


Curs adreçat a mestres i professors amb l’objectiu de donar resposta a les creixents demandes d’aquest col·lectiu sobre les dificultats emocionals, conductuals i cognitives que observen diàriament a l’aula.

Categoria: IMET

Data inici: 17 d'octubre del 2011

Data final: 25 d'octubre del 2011

Data final per a inscripció i pagament de matrícula: 25 d'octubre del 2011

Total hores: 30 hores (21 presencials + 9 on line)

Preu: 209€

Lloc: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de VIlanova i la Geltrú

Organitza: Campus Universitari de la Mediterrània

Professora: Nora Rodríguez

 

Aquest curs basa la seva raó de ser en dues línies de treball. En primer lloc, la descripció dels diferents fenòmens de violència en edat escolar i les seves conseqüències (des d’una perspectiva multicausal), i en segon lloc, donar elements per a prevenir i combatre el fenomen del bullying i altres formes de violència escolar amb el disseny de plans estratègics.

 

Objectius generals:

1.- Comprendre què és el bullying i deferenciar-lo d’altres formes de violència a les aules.

2.- Ser capaç de detectar situacions d’assetjament escolar per determinar en quina fase del procés estan implicats els alumnes i decidir en conseqüència quines mesures prendre.

3.- Reconèixer les diverses característiques del bullying en els diferents cicles d’escolaritat, juntament amb d’altres formes de violència.

 

Objectius específics:

1.- Detectar quines situacions promouen el bullying.

2.- Aclarir mites relacionats amb el bullying.

3.- Comprendre com es gesten situacions on prevalen les diferències de poder a l’aula i com es produeix l’exclusió o autoexclusió de la víctima.

4.- Comprendre el paper de les tres parts implicades en situacions de bullying i com impedir que empitjori.

5.- Analitzar les formes en què el grup pot generar situacions d’assetjament. Analitzar el perfil de l’assetjador i l’evolució de la víctima, i la seva relació amb les fases del bullying.

6.- Observar perquè en una situació de bullying tots els implicats són víctimes i com actuar per a que recuperin l’equilibri inicial.

7.- Saber com mantenir un context on es puguin despertar factors resilients en els alumnes.

 

Competències relacionades:

1.- Reconèixer a temps els diferents tipus de bullying i cyberbullying. El burn out del professorat. Senyals, claus, estratègies i recursos.

2.- Detectar el tipus de maltractament entre iguals predominant per a poder prendre mesures adequades en relació a la gravetat del cas en el que hagi d’intervenir.

3.- Descobrir en quina fase del bullying convé separar urgentment a la víctima de l’assetjador i com actuar amb urgència en front el ciberbullying.

4.- Discernir quan no es tracta de bullying. Detectar i actuar davant altres formes de violència a l’aula.

 

Informació i inscripcions:

www.campusmed.net