Nou curs 2011-2012


Al voltant de 9.300 alumnes iniciaran el present curs 2011-2012 que ve marcat per un seguit de canvis impulsats i aprovats per ordre del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Categoria: IMET

Un dels fets més rellevants és la supressió de la 6a. hora. Així, l’alumnat del 2n. cicle d’educació infantil i d’educació primària farà un total de 5 hores lectives diàries de les quals 3 o 3,5 seran pel matí, i 1,5 o 2, per la tarda. Aquestes 5 hores s’hauran de desenvolupar entre les 8.30 i les 18 hores. I en aquests moments ja podem afirmar que l’horari triat per la majoria de les escoles de la ciutat ha estat de 9 a 12.30 i de 15 a 16.30 hores. Tot i això, aquest horari no afecta la totalitat de les escoles ja que tenen la possibilitat de fixar els horaris segons acabem de comentar.

Excepcionalment, però, per tal d’atendre la diversitat de l’alumnat, l’equip de mestres decidirà quins/es alumnes faran la 6a. hora, dins o fora de l’horari lectiu, depenent de l’etapa i del cicle que estiguin cursant.

Un altre canvi respecte al curs anterior i que té com a objectiu facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral, és l’endarreriment de l’inici del curs fins a la data del 12 de setembre. Amb el mateix propòsit, trobem també el pas de 3 a 5 dies de lliure disposició per part dels centres educatius. Des del Consell Escolar Municipal (CEM), es va proposar als centres de la nostra ciutat que aquests dies fossin els dies següents: 31 d’octubre i 5 de desembre de 2011, i 20 o 21 de febrer (depenent de si és o no festa local el 20/02), 30 d’abril i 28 de maig de 2012. Tot i això, de nou, han estat però els diferents consells escolars de cada centre els que han decidit seguir o no la proposta. De forma majoritària, l’han seguida.

Una altra modificació respecte a calendaris anteriors - però aquest cop només amb afecció cap a l’ESO i al 1r. curs de batxillerat - consisteix en la realització de les proves extraordinàries de les matèries pendents del curs 2011-2012, entre el 4 i el 5 de setembre de 2012. (Aquestes proves en cursos anteriors s’havien efectuat al juny.)

 

D’altra banda, l’Institut Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, continua fent l’esforç de mantenir tots aquells projectes i serveis que ha desenvolupat any rere any, i tots aquells que s’han presentat nous durant els últims cursos:

· Programa d’Animació Educativa (PAE)

El programa recull les propostes de les institucions, entitats i associacions ciutadanes, regidories... que ofereixen activitats educatives per al públic escolar amb la finalitat d’optimitzar la ciutat com a agent educatiu.

· Pla d’Animació a la Lectura (PAL)

Un any més, i com ja és costum, l’àrea d’Educació continua apostat pel foment i la dinamització de la lectura apropant als centres d’educació infantil i primària tot un seguit d’activitats.

· Descobrim Vilanova i la Geltrú

Aquest és un dels projectes veterans de la ciutat i té per objectiu dotar el professorat de Vilanova i la Geltrú de materials didàctics eficaços pedagògicament, que recullen els aspectes diferencials de la ciutat (culturals, històrics, econòmics, geogràfics, gastronòmics, etc.) perquè l’alumnat descobreixi la nostra realitat local.

· Cultura emprenedora a l’educació primària

El projecte té com a objectius base formar mestres i escoles compromesos amb els valors de l’emprenedoria; desenvolupar amb els/les nens/es idees que ens portin a desenvolupar projectes; i, per últim, identificar i conèixer elements bàsics que puguin sortir de la transversalitat del currículum (iniciativa, llenguatge, sociabilitat...).

D’aquesta forma es pretén col·laborar en la tasca de generar experiències a l’aula amb la intenció de donar suport en la tasca de formar futurs/es ciutadans/es amb valors i competències pròpies del món emprenedor, apropant a les escoles la realitat del carrer mitjançant el foment de la imaginació, la creativitat, la iniciativa, el compromís, la responsabilitat i la motivació, entre d’altres.

· Pati Obert

Des de fa un any, el projecte pretén ampliar les zones esportives, d’esbarjo i de joc de la ciutat per a infants i joves, en particular i per a tota la ciutadania, en general i, per tant, també l’aprofitament d’aquests espais en horari extraescolar, d’una banda, i la disminució d’actes vandàlics en aquests mateixos espais, a l’evitar-ne l’ús indiscriminat i inapropiat, de l’altra.

· Aules d’estudi

Mitjançant aquest projecte, les Biblioteques Municipals, Joan Oliva i Milà i Armand Cardona Torrandell, i la biblioteca de l’Institut Joaquim Mir, posen a disposició dels/de les estudiants de la ciutat les Aules d’Estudi. Aquestes amplien el seu horari, en la franja nocturna, durant els períodes d’exàmens.

· Pla d’acció per a reduir l’absentisme escolar i prevenció de l’abandonament prematur als centres educatius de Vilanova i la Geltrú

El repte del pla és aconseguir la màxima escolarització de tots els infants entre 3 i 16 anys dels centres educatius públics i concertats de les escoles de primària i de secundària.

· Projecte Tastets

S’adreça als alumnes de 4t. o 3r. d’ESO dels centres de secundària de Vilanova i la Geltrú, i consisteix en la realització de simulacions i pràctiques de diversos oficis a diferents tallers l’IMET, per tal de considerar-se com una activitat de suport en el seu procés d’orientació i elecció professional.

· ZonaE. Primera Mostra d’ensenyament i aprenentatge del Garraf.

Espai d’informació, orientació i intercanvi de coneixement i experiència, on es pot trobar l’oferta formativa i educativa postobligatòria de la comarca.

· Cicle de xerrades

El cicle aborda temes relacionats amb l’educació amb l’objectiu de proporcionar informacions, recursos i donar suport a la tasca educativa de les famílies i dels professionals del món educatiu.

De nou, en aquest curs el pressupost dedicat a les beques i ajuts a les famílies i entitats té una gran importància, ja que, malauradament la crisi econòmica que continua afectant el nostre país fa que moltes famílies que fins l’any passat no havien necessitat ajudes públiques, ara requereixin d’una empenta per poder oferir als seus fills el més bàsic: material escolar, servei de menjador o transport escolar. L’Ajuntament de VNG, conjuntament amb el Consell Comarcal i altres administracions, vol realitzar un esforç per a fer-ho possible.

Per últim, però no per això menys important, sinó tot el contrari, durant el proper curs continuarem impulsant la Mesa d’Educació i Treball com un espai de reunió per tal de poder posar en contacte i compartir els objectius del món del treball i del món de l’educació, i és que, el moment de crisi actual ens marca que han d’anar en una mateixa línia.

Considerem la Mesa com una eina que dóna gran sentit a la creació de l’IMET i, alhora, es valora com una de les mesures que poden ajudar-nos en els moments socioeconòmics actuals, a treballar per actuar de forma preventiva en un futur.