L'EFAV organitza durant el mes de juliol 3 tipus de convocatòries d'examens


També organitza cursos de preparació per presentar-se a les proves.
Categoria: IMET