Presentació de la programació del Campus Universitari de la Mediterrània 2011


El CUM celebra enguany la seva quinzena edició. La programació 2011 oferirà un total de 33 activitats que combinen cursos i tallers amb una gran acollida en edicions anteriors i moltes novetats.

Categoria: IMET

El Campus Universitari de la Mediterrània (CUM) és un projecte conjunt de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Institut Europeu de la Mediterrània. Constitueix un centre de referència interdisciplinari a través de la celebració de cursos i altres activitats des d'una dimensió Mediterrània.

El CUM celebra enguany la seva quinzena edició. La programació 2011 oferirà un total de 33 activitats que combinen cursos i tallers amb una gran acollida en edicions anteriors i moltes novetats. Les activitats d’aquesta quinzena edició, la tercera sota la direcció de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), es reparteixen en cinc grans àrees temàtiques: Societat, cultura i turisme; Societat de la informació; Ciència, tecnologia i medi ambient; Educació; i Economia i Empresa.

L’Àrea de Societat, cultura i turisme, sota la coordinació de l’Institut Europeu de la Mediterrània, aposta en la seva programació pel debat i la reflexió sobre les societats mediterrànies, tant des de l’àmbit local com en l’àmbit més global. D’aquesta manera podem destacar la programació del seminari Art i mobilització a la Mediterrània el qual vol promoure la reflexió sobre la manera en què l’art i els artistes incideixen en els valors de la regió euromediterrània, com també el curs Turisme i món pesquer: perspectives culturals del turisme en zones costaneres el qual pretén analitzar i identificar l’activitat pesquera com a element d’una oferta turística cultural en zones costaneres, complementària i alternativa al turisme de sol i platja i que a més a més contribueixi a donar a conèixer un món que forma part de manera estructural de les societats locals de costa.

Per altra banda, l’Àrea d’Educació, sota la coordinació de l’Institut Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, presenta tot un seguit d’accions formatives adreçades a mestres si professors amb l’objectiu de donar resposta a les creixents demandes d’aquest col·lectiu sobre les dificultats emocionals, conductuals i cognitives que observen diàriament a l’aula. En aquest sentit, l’àrea presenta com a novetats els cursos sobre Les intel·ligències múltiples: implicacions i respostes educatives i Les potencialitats mentals i emocionals de l’educador per gestionar millor el grup- classe, a la vegada que continua apostant per tot un seguit de cursos al voltant de les competències socioemocionals dels docents i la psicopatologia infantil, així com també per la convivència escolar i l’assetjament escolar.

L’Àrea d’Economia i Empresa, sota la coordinació de la regidoria de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb el suport de la Diputació de Barcelona, i coorganitzada pel Club Emprendre de l’IMET, presenta tot un seguit d’accions formatives adreçades a persones emprenedores i empreses que ja estiguin constituïdes. Es tracta d’una aposta de formació de qualitat amb continguts pràctics i útils per a la gestió empresarial pensades en formats càpsules perquè ofereixin una visió clara i concisa respecte a la situació actual de crisi. D’aquesta manera podem destacar els cursos Les claus per convertir una idea en negoci o Cooperativisme més enllà de la crisi: quines oportunitats ens ofereix la cooperativa?

Pel que fa a l’Àrea de Societat de la Informació, sota la coordinació de Neàpolis, té com a objectiu oferir formació en relació a la promoció tecnològica, la investigació, el desenvolupament i la innovació dels continguts digitals. D’aquesta manera es presenten com a novetats dos cursos intensius al voltant de la creació de videojocs. Amb Introducció al Unity3D i Introducció a UDK els alumnes tindran la possibilitat de crear els seus propis videojocs a la vegada que aprendran els processos que segueixen les grans empreses de videojocs. D’altra banda, la mateixa àrea aposta per donar a conèixer les possibilitats d’internet i de les tecnologies de la informació a través d’eines com les Xarxes Socials (Facebook, Twitter, Linkedin...), Community manager o M Commerce.

Finalment, l’Àrea de Ciència, tecnologia i medi ambient, sota la coordinació de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG-UPC), continua la línia d’edicions anteriors amb la programació de dos cursos al voltant de les energies renovables, en concret, sobre l’energia solar tèrmica.

Per a més informació i inscripcions podeu consultar el web del CUM.