S'inicien les accions formatives del projecte DISO


El Projecte DISO "Dispositiu integral de suport a l’ocupació", subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, té com a objectiu donar suport les persones en situació d’atur (majors de 16 anys) oferint-los formació especialitzada i bàsica a través d'itineraris i d'acompanyament personal.

Categoria: IMET

Les accions formatives que ofereix i que es van iniciar al mes de febrer són de les especialitats de:

Auxiliar de bugaderia i neteja i

Auxiliar d’hostaleria: cuina i serveis de restaurant.

Durada de la formació: 600 hores

Formació de l’ofici: 300 hores

Curs Auxiliar de Bugaderia i neteja: dos dies a la setmana es fan les classes a les instal·lacions de la bugaderia Dins Garraf. El curs contempla formació relacionada amb la bugaderia industrial, d’institucions sanitàries, escoles, residències...neteja domèstica i industrial i tintoreria i planxa. Han iniciat la formació un total de 20 alumnes.

Auxiliar d’hostaleria: cuina i serveis de restaurant: dos dies a la setmana es fan classes a la cuina de les instal·lacions del Molí de Mar i també es realitzen classes teòrico-pràctiques de serveis de restaurant a la Finca Mas Solers. Han iniciat la formació un total de 20 alumnes.

Formació bàsica: es duran a terme un total de 150 hores amb els mòduls formatius següents:

- Català

- Informàtica

- Raonament logicomatemàtic

- Al curs de hostaleria també es fa un mòdul d’anglès

- Algun mòdul formatiu es farà semi presencial, online.

Acció tutorial: sessions grupals i tutories individuals: 50 hores.

Pràctiques formatives en empreses: 100 hores que es desenvoluparan al mes de juliol de 2011.