Exàmens oficials per lliure a l'EFAV


L'Escola de Formació Aeronàutica de VNG realitza les proves per a l'obtenció de la Llicència de Manteniment d'Aeronaus sense formació presencial i per a l'adequació d'antigues llicències a la nova normativa europea.

Categoria: IMET

Les proves, que s’inicien el 28 de març i que finalitzen el 5 d'abril, compten amb la participació d'una cinquantena d'alumnes externs a l'escola provinents de diversos indrets de la geografia espanyola, Barcelona, València, Santander, entre d'altres ciutats.

Aquesta alta demanda ve determinada perquè l'EFAV és l'únic centre de Catalunya on es poden realitzar aquests exàmens per lliure per poder esdevenir Certificador d'Aeronaus, ja que compta amb l'autorització de l'Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

En aquest sentit, l'Escola de Formació Aeronàutica ha organitzat recentment cursos de preparació per afrontar aquests exàmens.