Finalitzen les accions d’orientació del programa IPI


Un total de 533 persones han participat del programa IPI  a l’IMET, el qual es va iniciar al juliol del 2009 i va finalitzar a data de 30 de juny de 2010. Aquest programa està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Categoria: IMET

El Projecte IPI (Itineraris Personalitzats d’Inserció) és un programa d’Orientació adreçat a les persones en situació d’atur en edats compreses entre els 16 i 65 anys, inscrites a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya de la comarca del Garraf. Es vol ajudar a aquestes persones a que decideixin i tirin endavant la millor opció per sortir de l’atur. Se les acompanya en aquest procés de canvi, oferint-los assessorament, suport i recursos adaptats a la situació de cadascú, però sempre en són agent actiu les pròpies persones.

Des del servei d’Orientació de l’IMET es porta a terme aquest projecte que és un procés d’acompanyament de la persona, que té per objectiu, millorar les possibilitats de formació i/o inserció en el mercat laboral, mitjançant un seguit d’accions acordades amb un professional de l’orientació.