Ajuts de Garantia Juvenil per a l’economia social i el treball autònom

Ajuts de Garantia Juvenil per a l’economia social i el treball autònom

Les persones d’entre 16 i 29 anys inscrites en el Pla de Garantia Juvenil i que s’estableixin com a autònoms durant un mínim de 12 mesos podran rebre una subvenció directa que supera els 9.000 euros. A més, els autònoms, les cooperatives i les entitats de l’economia social que incorporin aturats d’aquest col·lectiu també accediran a ajuts d’entre els 4.500 i els 9.100 euros, segons la durada dels contractes.

Quan augmentar la base de cotització d’un autònom

Quan augmentar la base de cotització d’un autònom

No hi ha dubte que l’autònom espanyol, habitualment, pensa més en l’estalvi de costos per a l’obtenció de beneficis a curt termini que en aconseguir una bona pensió en el moment de la seva jubilació. El cas és que,, vulguem o no, la nostra base de cotització determinarà la nostra futura prestació de jubilació. Per això hem d’estudiar si realment ens compensa pujar aquesta base i a quina edat.

La pensió mitjana d’un autònom és la meitat que la d’un treballador per compte d’altri

La pensió mitjana d’un autònom és la meitat que la d’un treballador per compte d’altri

Un estudi de la UB i VidaCaixa alerta de la desprotecció del col·lectiu dels autònoms davant la jubilació: més del 85% dels autònoms cotitzen per la base mínima (el que suposa una pensió no superior als 635 euros al mes), i el 65% que cotitzen per la base mínima afirmen que no es poden permetre augmentar la base de cotització.