previsió de vendes

Les previsions de vendes ens ajuden a planificar el nostre negoci amb l’objectiu de reduir la incertesa del futur a partir de dades passades i presents i de l’anàlisi de tendències.

Quan comencem, les previsions de vendes són un element fonamental per crear un pla de negoci, a més, són una eina extraordinària per poder avaluar les despeses, estructurar l’inventari, avaluar els esforços de màrqueting i, com no, poder quantificar els ingressos.

Formes de previsions de vendes

La capacitat de previsió depèn, en última instància, de la quantitat de dades de què es disposi.

· Previsions sense historial
Com que no es tenen dades històriques del nostre negoci, l’única opció és estudiar el sector i empreses similars a la nostra. Saber com els va als altres ens pot ajudar a preveure com funcionarà el nostre negoci. T’has de focalitzar en aspectes com ara l’índex d’èxit empresarial, el dels teus socis o la demanda del teu producte, en el sentit, de comportament de compra que mostra.

· Previsions amb un historial d’un mes
Sincerament, es pot fer, però treure conclusions d’un període tan curt resulta precipitat i poc fiable. A més, si ho fem en un períde de venda estacional, com pot ser la campanya nadalenca, pots pecar de ser excessivament optimista i perjudicar greument al teu negoci per unes previsions massa positives.

· Previsions amb un historial de tres mesos
Qualsevol empresa que es preï fa comparacions trimestrals per analitzar les desviacions (positives o negatives) i fer les correccions oportunes de cara al compliment de l’objectiu anual.

· Previsions amb un historial d’un any
Les vendes estan subjectes a estacionalitat, quan es té informació de tot un any permet conèixer l’efecte de l’estacionalitat i corregir-lo. Per a això hauries de calcular la mitjana anual i el de cada trimestre. Després, divideix les vendes de cada trimestre entre la mitjana. A continuació, calcula la quantitat que esperes aconseguir el pròxim any. Agafa aquesta predicció i multiplícala per l’efecte de l’estacionalitat en el teu negoci. El resultat és la xifra de vendes trimestral estimada.

· Previsions amb un historial de diversos anys
El gran avantatge de tenir diversos anys d’historial és que permet reduir notablement la incertesa de les suposicions i tenir una previsió prou precisa per a les vendes dels propers mesos.

Amb les previsions no es pot oblidar que només són números i que a tu et correspon valorar-los i saber si, en efecte, les teves previsions s’acosten a la realitat.

Font: Pymes y Autónomos
Imatge: Microsoft Sweden

Com realitzar una previsió de vendes
Etiquetat a:        

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà