mòduls autònoms

Des de l’1 de gener de 2016 han entrat en vigor canvis en el sistema d’estimació objectiva o també conegut com a mòduls. Així, per als anys 2016 i 2017 es modifiquen els límits establerts en la norma tercera de l’article 31 de la Llei de l’IRPF, d’aplicació del mètode d’estimació objectiva. Més concretament:

  • Es modifica el límit conjunt aplicable a totes les activitats econòmiques, que passa de 450.000 a 250.000 euros, excepte les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, on el límit és de 250.000 euros (des dels 300.000 que estaven vigents fins a aquest moment).
  • Sense perjudici de l’anterior, el límit s’establirà en 125.000 euros en el conjunt d’operacions per les quals hi hagi obligació d’expedir factura per ser el destinatari un empresari o un professional que actuï com a tal.
  • En determinats casos, com en la indústria o la construcció, els autònoms no podran en cap cas acollir-se a l’estimació objectiva, i hauran de passar al sistema d’estimació directa.
  • Així mateix, es modifica el límit pel volum de compres en béns i serveis excloses les adquisicions d’immobilitzat, passant a 250.000 euros anuals.

Cas d’exemple

Imaginem una persona física transportista que el 2015 ha obtingut uns ingressos de 200.000 euros més el 21% d’IVA, en els que s’inclou la venda d’un vehicle per import de 60.000 euros. A més, ha tingut un volum de compres de 250.000 euros més el 21% d’IVA entre els que s’inclouen la compra d’un immobilitzat per valor de 100.000 euros. Ha facturat 80.000 euros a empreses. Podria acollir-se al règim d’estimació objectiva?

  • Els ingressos són de 200.000 euros menys els 60.000 euros de la venda del vehicle, és a dir, 140.000 euros. Atès que no supera el límit, no quedaria exclòs.
  • Les compres de béns i serveis, exclòs l’immobilitzat, és de 150.000 euros. Atès que no supera el límit, no quedaria exclòs.
  • Amb tot això, com el volum d’ingressos facturats a empreses és de 140.000 i supera en 15.000 euros el límit màxim per poder acollir-se al règim d’estimació objectiva, aquesta persona haurà d’utilitzar l’estimació directa.

A causa d’aquest últim punt, molts professionals que facturen directament a empreses quedaran exclosos directament del sistema de mòduls.

Font: Pymes y Autónomos
Imatge: Peter Mooney

Novetats fiscals 2016: canvi en el sistema de mòduls
Etiquetat a:            

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà