impostos

Un dels múltiples aspectes que hem de considerar si volem iniciar un negoci, empresa o activitat professional per compte propi és la fiscalitat. No és precisament un aspecte menor, però en la majoria dels casos els empresaris en tenen prou amb intentar que el seu negoci funcioni i necessiten ajuda en aquest aspecte. Per això, si inicies el teu negoci en 2016, t’interessa conèixer aquesta guia de l’AEAT.

Es tracta d’una guia resum (PDF) pensada per a aquells que volen iniciar una activitat econòmica empresarial o professional, de manera que tinguin un resum estructurat del conjunt d’obligacions fiscals de caràcter estatal. Algunes d’elles s’han de complir abans de l’inici de l’activitat i altres s’han de fer durant el seu desenvolupament.

Explica de forma detallada aspectes com l’alta en l’activitat econòmica, l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Societats i l’IVA. A més, es completa amb informació dels diferents tipus d’impostos especials i mediambientals, obligacions fiscals sobre retencions i ingressos o les declaracions informatives.

Però, a més, inclou informació important sobre quan presentar, on i com fer-ho. També té un apartat molt important que té a veure amb les notificacions electròniques obligatòries, l’ús dels certificats electrònics o el PIN 24h.

Per finalitzar té un resum de la normativa bàsica perquè els afectats puguin ampliar informació. Per posar-li un però a la guia, podríem dir que es troba a faltar un apartat sobre l’apoderament electrònic, ja que és una figura desconeguda per molts professionals i empresaris, que en ocasions acaben per cedir el certificat, el control de les notifificaciones, etc. als assessors fiscals que els ajuden a posar-ho tot en ordre.

Font: Pymes y Autónomos
Imatge: 401(K) 2012

Si vols iniciar el teu negoci en 2016, t’interessa conèixer aquesta guia de l’AEAT
Etiquetat a:            

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà