dubets

Encara que hi ha més fórmules jurídiques a l’hora de crear una empresa, en aquest article t’expliquem els criteris que has de tenir en compte per triar entre les dues opcions més populars al nostre país: la Societat Limitada i l’empresari individual o autònom.

A més, analitzem les alternatives que suposen la Societat Limitada Unipersonal (SLU) i l’Emprenedor de responsabilitat limitada (ERL).

Autònom o SL? 7 criteris

No hi ha una fórmula matemàtica que permeti determinar amb total precisió el tipus de forma jurídica més adient per constituir la teva empresa, ja que depèn d’una sèrie de factors econòmics, personals i comercials. Però sí que hi ha certes pautes i criteris que et poden ajudar a l’hora de triar el tipus de societat que millor s’adequa a les teves necessitats.

Els 7 criteris principals a tenir en compte són:

a) Responsabilitat: El principal desavantatge de l’empresari individual respecte a la SL és la seva responsabilitat il·limitada, ja que respon amb el seu patrimoni personal pels deutes davant de tercers, mentre que la SL, com el seu nom indica, és de responsabilitat limitada i per tant només respon amb el patrimoni de la societat.

b) Constitució de l’empresa: els tràmits i costos de constitució com a autònom són molts més barats i senzills que els d’una SL, i el procés és molt més ràpid, es pot fer en un únic dia mentre que una societat pot demorar-se entre 5 i 30 dies.

c) Costos de gestió: el cost de gestoria dels autònoms acostuma a ser força més baix en el cas dels autònoms que en el de les SL a causa de que la seva comptabilitat és més senzilla. A més, des de l’aprovació de la tarifa plana, durant el primer any i mig la quota d’autònoms és més baixa en el cas d’un empresari individual que en el d’una SL, el que es tradueix en un estalvi de 3.500 euros.

d) Aportació econòmica: la creació d’una SL exigeix ​​aportar un capital social de 3.000 euros, mentre que com a autònom no és necessària cap aportació. Ara bé, aquest capital social cal dipositar-lo al banc, obtenir el resguard corresponent i, a continuació, se’n pot disposar per a les despeses i inversions del negoci, com expliquem en el nostre article com crear una SL.

e) Impostos: l’autònom tributa per l’IRPF, que és un impost progressiu, de manera que amb grans beneficis el tipus a aplicar és més gran que en el cas de l’impost de societats, que és un impost amb tipus fixos, en concret del 25 %. Però compte, aquest avantatge només té realment valor si part dels beneficis els anessis a deixar com a patrimoni de la societat. Si el que vols és emportar-te tot el benefici a casa per les teves despeses personals, hauràs de tributar per la nòmina o pels dividends que et portis i al final quedarà, si fa no fa, igual.

f) Accés a finançament bancari: les societats limitades tenen en principi una major facilitat per accedir a crèdits bancaris, ja que els comptes d’aquestes formacions empresarials són més clares i precises, de manera que el fet de ser una SL sempre donarà més confiança econòmica. Ara bé, en ambdós casos al final el que és fonamental és l’aval o garantia.

g) Imatge comercial: les SL ofereixen una imatge més professional, d’empresa més gran i solvent, de manera que a nivell comercial moltes vegades són l’opció més indicada.

La següent infografia ens ofereix els avantatges i desavantatges de l’autònom i la SL:

autònom vs SL

Millor començar com a autònom

Com a conclusió, i tret que existeixin motius comercials o financers que aconsellin el contrari (o que t’interessi associar-te amb algú, és clar!), recomanem iniciar la teva activitat empresarial donant-te d’alta com a autònom i acollint-te a la tarifa plana, la manera més senzilla i barata de començar un negoci.

Una vegada que l’empresa prengui un bon rumb i disposis d’una alta facturació, serà el moment de canviar a una societat limitada o societat limitada unipersonal (SLO).

SLU o ERL?

Aquestes noves figures mercantils neixen de la necessitat de crear dos nous tipus de formes jurídiques que s’ajustin a l’economia i al mercat actual. A l’establir-te com a emprenedor de responsabilitat limitada, ERL, tens certs avantatges respecte a la figura d’empresari individual. La més important és que no fas front als deutes contrets amb els teus béns, o si més no amb l’habitatge que tu excloguis deliberadament.

Les condicions per a establir-se com a tal són comuns a les d’un autònom, llevat que has d’indicar degudament en el Registre Mercantil i en el Registre de la Propietat quin immoble vols desvincular de la teva activitat econòmica. És important saber que l’immoble ha de complir amb una sèrie de requisits per estar exempt de la teva responsabilitat empresarial.

En primer lloc, el valor de l’habitatge no pot superar els 300.000 €, i si l’habitatge està situat en una població de més de 1.000.000 d’habitants, no podrà superar els 450.000 €.

Aquesta opció és molt avantatjosa per a aquelles persones físiques que vulguin iniciar una activitat econòmica sense haver de respondre amb el seu immoble personal.

Pel que fa a la Societat Limitada Unipersonal, SLU, ja que les SL també poden estar formades per un sol membre, l’única diferència que hi ha entre aquests dos tipus de societats és que la SLU expressa en tots els seus actes la unipersonalitat de la societat.

Hi ha de constar d’igual forma quan s’inscrigui l’empresa en el registre mercantil, ja que en cas de no constar la unipersonalitat, el soci únic respondrà de manera personal, il·limitada i solidàriament als deutes contrets, com si d’un empresari individual es tractés.

No obstant això, no hi ha diferència entre una SL i una SLU pel que fa al tractament fiscal i no hi ha diferències significatives al respecte.

Aquest tipus de societat és molt avantatjosa per a aquells emprenedors que tinguin o vulguin crear una empresa amb la que s’espera obtenir substanciosos beneficis, però sense haver de respondre amb els seus béns immobles als deutes contrets.

Font: Infoautónomos
Imatge: Sergio Patiño

Autònom o SL: què triar?
Etiquetat a:        

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà