pla de mercat

Quan es comença un negoci resulta cabdal saber si hi ha mercat i, si és el cas, si tenim cabuda o, per contra, té grans barreres d’entrada o simplement està saturat. En definitiva, cal fer un estudi de mercat. I tenim dues opcions bàsicament: paguem per l’estudi a una agència o consultoria especialitzada, o el fem nosaltres mateixos. Si s’escull aquesta darrera opció, és per la qual cal tenir presents les següents recomanacions.

Passos per elaborar un estudi de mercat

Recopilar informació
Internet pot actuar com a facilitador, ja que disposem de gran quantitat d’informació, generalment gratuïta, que ens permetrà realitzar aquesta tasca amb poc esforç. Dedicant-li, això sí, molt de temps.

Com a principals fonts d’informació d’interès hi ha els articles i informes sobre la situació del teu sector, les estadístiques i dades, i els censos. Visita els webs de les associacions d’empresaris del teu sector, de la Conselleria i dels organismes oficials a la teva comunitat autònoma, dels instituts nacionals i autonòmics d’estadística i de les Cambres de Comerç i Indústria. No oblidis que és molt important monitoritzar les web corporatives de les empreses del sector i els competidors directes, doncs ens aportarà informació de la seva estratègia comercial (productes, preus, comunicació, ofertes) i de la seva rellevància.

Observació directa
És a dir, observar el que està passant al mercat. Per exemple, observa els clients d’establiments de la competència, fixant-t’hi en les seves característiques socioeconòmiques, en els productes més demandats, en els impulsos i motivacions de compra.

Igualment, això s’hauria de fer en el teu propi negoci i, si es donen les condicions, aplicar la tècnica mystery shopping, que et permetrà conèixer la qualitat del servei que realment estàs oferint.

Anàlisi de la competència
Consisteix a identificar qui està fent les coses bé i qui no, el que ajuda a identificar oportunitats de negoci, claus d’èxit i tendències de mercat. Si és possible, fora bo fer una visita presencial als teus principals competidors per realitzar una tasca d’observació sobre la base de les variables que ens interessi analitzar, com ara la gamma de productes o serveis que ofereixen, l’atenció al client, el servei postvenda, la política de preus, etc.

Defineix el teu client objectiu
Si has fet un bon estudi de mercat podràs definir quins tipus de clients en formen part i dividir-los en grups afins. Cal triar el client objectiu, aquell o aquells grups als que et vols dirigir de forma prioritària per adequar després les teves accions de màrqueting a les seves característiques i comportament de consum.

Bàsicament aquestes són les parts que un estudi de mercat realitzat per empreses especialitzades analitzaran. Per aquest servei és normal pagar de 2.000 euros en endavant, així que interessa avaluar si ens val la pena fer-ho nosaltres mateixos o externalitzar.

Font: Pymes y Autónomos

Com fer un estudi de mercat
Etiquetat a:        

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà