Un problema força freqüent és el d’aquelles persones que volen exercir una activitat per compte propi però dubten entre donar-se o no d’alta d’autònom, a causa del baix nivell d’ingressos que obtenen, que impedeix que els hi compensi pagar la quota d’autònoms i els impostos. Així, sovint opten per romandre en l’economia submergida i amb el dubte de si estan cometent un delicte o algú els hi dirà res.

Exemples hi ha molts i gairebé de qualsevol sector: professors particulars, traductors, dissenyadors, programadors, artistes, massatgistes, botigues de comerç electrònic, comerç de proximitat, etc.

Es poden identificar quatre situacions que habitualment generen aquesta mena de dubtes:

– Persones que treballen per compte propi a temps parcial, o bé un determinat nombre d’hores o bé algunes estones lliures a la setmana o al mes. De vegades aquestes persones també tenen una feina per compte d’altri.
– Autònoms i freelance mal pagats pels seus clients, en molts casos un únic client que “imposa” ser autònom per estalviar-se els costos de seguretat social que tindrà en cas de contractar-lo.
– Autònoms que opten per fer-se autònoms però que necessitaràn uns mesos per arribar al punt d’equilibri, és a dir, el nivell de vendes necessari perquè el seu negoci sigui viable econòmicament.
– Autònoms amb negocis en situació de crisi o declivi.

Puc facturar sense donar-me d’alta d’autònoms?

Per poder emetre una factura legalment, cal complir dos requisits:

– Alta a la Seguretat Social com a autònom, amb un cost mensual mínim de 256 euros , llevat que es gaudeixi d’alguna bonificació o de la tarifa plana de 50 euros recentment aprovada.
– Alta a Hisenda mitjançant la presentació de l’alta censal (model 036 o 037), sense cost econòmic.

Si no compleixes aquests requisits i treballes per compte propi, formes part de l’economia submergida, incidint en la menor recaptació de l’estat i en la competència deslleial enfront d’aquells altres autònoms i pimes que sí que compleixen amb les seves obligacions legals.

Què diu la Seguretat Social?

La legislació de la Seguretat Social estableix com a norma que estàs obligat a donar-te d’alta en autònoms si realitzes de forma habitual, personal i directa una activitat econòmica a títol lucratiu, sense subjecció a contracte de treball i encara que empris el servei remunerat d’altres persones, siguis o no titular d’empresa individual o familiar.

El problema neix perquè l’obligació de donar-se d’alta en autònoms és independent del nivell d’ingressos i del temps dedicat a aquesta activitat. El que prima és que sigui una activitat per compte propi i que es realitzi de forma habitual. I es considera habitual tant el que dedica 50 hores a la setmana al seu negoci com el que fa unes classes a una acadèmia dues tardes a la setmana.

Absurd? Pot ser, per descomptat és una normativa que, probablement, a fi d’evitar la picaresca aconsegueix deixar en l’economia submergida a la majoria de persones que treballen per compte d’altri i es troben en les situacions anteriorment descrites. Un tema que està alimentant alguns debats com la possibilitat que els autònoms cotitzin proporcionalment als seus ingressos i que ja ha conduït a l’aprovació de la tarifa plana de 50 euros. Al cap i a la fi, si els treballadors per compte d’altri sempre tributen a la Seguretat Social en funció dels seus ingressos, per què no ho poden fer els autònoms amb ingressos reals menors a la base mínima de cotització, fixada en 850 euros?

Per llançar més llum sobre el tema, vam fer una visita a la Seguretat Social, on ens van confirmar que aquest és un assumpte en el que hi ha una llacuna normativa que alimenta la picaresca i un cert “laissez faire” (deixar fer) de l’Administració i la inspecció de Treball. Però és una cosa que queda al seu criteri. I hi ha precedents de sancions.

A més, ens van comentar que, en alguns casos, els jutges han donat la raó a persones que no s’havien donat d’alta i que van poder demostrar uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional. Però clar, després de ser sancionats i recórrer, amb el consegüent perjudici econòmic i moral. Recordem que per al 2013 el salari mínim professional està fixat en 654,30 € / mes i 21,51 € / dia .

Al darrer any, alguns usuaris han comentat que en les seves administracions de la Seguretat Social els han dit que si no arriben al SMI cap problema. Però altres no, així que, vigileu.

Què diu Hisenda?

A Hisenda, òbviament, el que volen és que declaris tots els teus ingressos. Aquesta és la seva prioritat i l’alta o no en autònoms és cosa que remeten a la Seguretat Social. Per tant, per facturar cal que et donis d’alta mitjançant la presentació del model 036 o 037 i pagar els corresponents impostos: IRPF per les rendes que generi la teva activitat i l’IVA facturat i cobrat per la mateixa.

A més hem de tenir en compte diverses qüestions importants:

– La Declaració d’operacions amb terceres persones, en la que tots els subjectes fiscals estan obligats a informar d’aquelles persones i empreses amb les que han tingut operacions per més de 3.000 euros en un any. Així que, si al llarg d’un any factures més de 3.000 euros a un client, tingues en compte que ell informarà a Hisenda i tu has de fer el mateix perquè no salti l’alarma. Però no té res a veure amb l’obligatorietat de donar-se d’alta.
– Si emets factures als teus clients, has d’incloure el tipus d’IVA que correspongui i ingressar a Hisenda la quantitat cobrada en concepte d’IVA menys l’IVA deduïble que et puguis desgravar.
Certificat de contractistes i subcontractistes: encara que no s’acostuma a demanar, les empreses que subcontracten a un autònom o freelance estan obligades a sol·licitar el Certificat de contractistes i subcontractistes que emet Hisenda. I per aconseguir-ho has d’estar donat d’alta mitjançant la presentació del model 036 i estar al corrent de pagament en les teves obligacions tributàries. Si algun dia t’ho demana un client i no el presentes, podria negar-se a pagar-te ja que els teus clients són responsables subsidiaris davant hisenda dels deutes que puguis tenir contrets amb l’Agència Tributària.
– Si estàs donat d’alta com a professional autònom, has de tenir present que Hisenda té constància dels teus ingressos ja que el teu client declara en el teu nom l’IRPF que t’ha retingut. I si, per exemple, no has presentat declaració d’IVA, és molt fàcil que ho detectin.

Solucions, què et convé més?

Hi ha un ventall de possibles solucions entre les que cadascú haurà d’optar en funció de les seves circumstàncies personals i professionals, els riscos que estigui disposat a assumir i els seus valors. Les més habituals són:

Negociar un contracte laboral: en moltes ocasions, especialment quan treballes com autònom dependent per a un únic client, la millor manera de complir amb la legalitat és tractar de convèncer a l’empresari que et faci un contracte laboral temporal per obra o servei o a temps parcial, encara que hagis de renunciar a una part dels teus ingressos perquè qui et contracta la dediqui a pagar la seguretat social. No és fàcil, però val la pena intentar-ho.
Donar-se d’alta amb una quota bonificada: no és aplicable a tothom, però amb l’aprovació de la llei d’Emprenedors molts nous autònoms podran beneficiar-se de la tarifa plana de 50 euros o d’unes bonificacions del 50% en casos de pluriactivitat. Unes mesures que tracten de facilitar la cotització durant el primer any d’activitat i que et poden servir per complir amb la legalitat i aguantar més temps fins a veure si la teva activitat realment funciona.
Concentrar factures i donar-se d’alta alguns mesos: consisteix en donar-se d’ alta i de baixa alternativament uns pocs mesos o fins i tot dies (per exemple l’últim mes de cada trimestre o semestre), agrupant totes les teves factures en aquest període. Així que convé posar-se d’acord prèviament amb el client i establir si cal un sistema de seguiment del treball realitzat al marge de la comptabilitat. Es recomana que l’objecte de les factures sigui genèric i no faci referència a dates concretes de realització de treballs. A partir d’un cert volum d’ingressos anuals, que podem xifrar en una mica menys de 10.740 euros (SMI + quota d’autònoms), és una pràctica perillosa, ja que una cadena prolongada d’altes i baixes pot provocar una inspecció, de manera que cal replantejar-se l’alta en autònoms de manera permanent.
Facturar a través d’un tercer: hi ha diverses alternatives, des de facturar a través d’una empresa “amiga” fins fer-ho a través d’una cooperativa de facturació, nascudes per aquest tipus de casos. Lògicament, existeixen unes despeses derivades de la paperassa i uns impostos a pagar. És normal que demanin alguna quantitat o percentatge dels teus ingressos perquè no els costi diners a ells.
Donar-se d’alta només a Hisenda: aquesta opció suposa complir amb la meitat de les teves obligacions, les relacionades amb Hisenda. Et permet facturar amb el teu NIF i pagar els impostos vinculats als teus ingressos, cosa que recomanem sempre per evitar possibles sancions d’Hisenda, que poden arribar a ser força quantioses i perquè al tenir ingressos baixos el teu IRPF serà baix i perquè no pots apropiar-te de l’IVA cobrat en les factures. Té l’inconvenient que t’obliga a presentar declaracions trimestrals i anuals d’IVA i, moltes vegades, també d’IRPF i retencions, amb el consegüent cost en temps i/o diners (assessor).
“Activitat Secundària”: aquesta situació es produeix quan l’activitat realitzada no és la teva activitat principal, sinó secundària (en ingressos i temps), en treballar també per compte aliè. És un cas similar a l’anterior, de manera que només et donaràs d’alta a Hisenda i compliràs amb la meitat de les teves obligacions. Hisenda veurà que cotitzes a la Seguretat Social, encara que sigui en el règim general. I mentre la teva activitat com a autònom no arribi al salari mínim interprofessional tindràs certes opcions de no ser sancionat en cas d’inspecció per la Seguretat Social (encara que això no està reconegut en cap normativa, només hi ha una mica de jurisprudència). I recorda que si l’activitat és secundària però genera ingressos superiors al SMI, acabaràs en una situació de pluriactivitat, amb un contracte per compte aliè i pagant alhora teva quota d’autònoms.
Romandre en l’economia submergida: és una opció que s’ha d’evitar, ja que suposa mantenir-se en la il·legalitat en no donar-se d’alta ni a Hisenda ni a la Seguretat Social, corrent el risc que una o altra entitat et localitzi i sancioni, a més d’exercir una competència deslleial als que sí que estan donats d’alta. Si ho fas, has de mesurar el risc. És difícil que et localitzin si només fas un petit treball puntual (no habitual) de petita quantia, si no fas publicitat, si els teus competidors no et coneixen (de manera que no puguin denunciar-te davant la inspecció de treball), si treballes des de casa i no se’t pot localitzar (el que redueix el risc que aparegui un inspector de treball) o si tots els teus clients són particulars que no et demanen factura o estan a l’estranger. Tot i així, el nostre consell és que només optis per aquesta opció si els teus ingressos són realment molt baixos.

Font: infoautónomos

Ser o no ser autònom amb ingressos baixos
Etiquetat a:

13 thoughts on “Ser o no ser autònom amb ingressos baixos

 • 27 febrer 2014 a les 13:09
  Enllaç permanent

  bon dia, tinc una consulta d’un company que farà un curs de materia reglada unes hores en una Escola Técnica per un import inferior a 2000 euros durant l’any 2014, no té cap ingrés més, i a més està apuntat a l’oficina d’atur però ja no rep cap prestació. Sé que s’ha de donar d’alta al model 037 de inici d’activitat, que al ser un curs de matèria de estudis reglada està exent d IVA però ha d’aplicar una retenció del 9%. La meva pregunta és suposo que amb aquests ingressos anuals de 2000 euros totals i cap ingrés més, no ha de donar-se d’alta d’autònoms. Moltes gràcies per tot i salutacions.

  Respondre
  • 27 febrer 2014 a les 14:43
   Enllaç permanent

   Bon dia Inma,

   el problema de saber si s’ha de donar d’alta o no del règim d’autònoms és que no hi ha cap criteri escrit i específic al respecte: no hi ha cap definició del concepte “habitual” ni del nivell d’ingressos que determinen l’obligació de donar-se d’alta. Al parlar de 2.000 euros (no sabem si per uns dies, setmanes o mesos), l’import ens alerta del risc de no fer l’alta als autònoms.

   Et recomanem la lectura del següent article, que tracta el tema específic del cobrament d’un curs o conferència:
   Cómo cobrar correctamente la impartición de un curso o conferencia

   Salutacions.

   Respondre
 • 3 març 2014 a les 12:56
  Enllaç permanent

  Bon dia. Volia fer un toc d’atenció al respecte de l’apartat Donar-se d’alta només a Hisenda. No sé si ara és igual, però quan jo em vaig donar d’alta autònom, per a poder donar-me d’alta a Hisenda m’exigien l’alta de la SS.
  Salutacions

  Respondre
 • 2 setembre 2014 a les 11:44
  Enllaç permanent

  bon dia, voldria saber si algu em podria aclarir un dubte que m’acaba d’arribar. un autonom( paleta-activitat empresarial- renuncia a moduls i va a estimacio directa ) factura amb IVA normal (treballa de moment per una sola empresa).i la gestora de l’empresa li diu que per donar-li per bona la factura ha de fer una retencio del 21%.Entenc en aquest punt que aquest autonom es dependent de l’empresa, hauria de tenir contracte??, quins impostos haura de presentar??, entec que nomes l’iva i l’empresa ja li presentara la retenció (IRPF). Haura de comunicar els canvis a hisenda, pero a la seguretat social i a treball (si li fan contracte)???

  Respondre
 • 2 setembre 2014 a les 14:42
  Enllaç permanent

  Hola Elisabet,

  els autònoms donats d’alta com activitats empresarials NO practiquen retencions a les seves factures, només els professionals autònoms han de portar-les a terme.

  En el cas que ens comentes, i tot i que és cert que aquest autònom es podria considerar un TRADE (més del 75% de la facturació depèn de la mateixa empresa) i, per tant, hauria de formalitzar la seva relació a través d’un contracte, el tipus de factura serà la mateixa, sense retencions, doncs continuarà desenvolupant una activitat empresarial i no pas una activitat professional.

  Recomanem que la persona torni a parlar amb l’empresa i confirmi que no ha de practicar retenció. O que confirmi que realment té un epígraf d’IAE d’activitat empresarial, no sigui el cas que estigui donat d’alta com a professional.

  Salutacions.

  Respondre
 • 27 novembre 2014 a les 16:28
  Enllaç permanent

  Donar-me de baixa d’autònoms uns mesos a l’any, perquè és un període que no facturo, que em suposa a la llarga? En que m’afectarà en quant a jubilacions si n’hi acaba havent? Em penalitza alguna cosa?

  Gràcies

  Clara

  Respondre
  • 27 novembre 2014 a les 20:10
   Enllaç permanent

   Hola Clara,

   donar-te de baixa uns mesos l’any suposa que aquells mesos no cotitzes a la Seguretat Social.

   Si parlem de pensions, pensa que per tenir dret a una pensió contributiva has d’haver cotitzat un mínim de 15 anys i que al menys hauràs d’haver cotitzat 2 anys en els 15 anys anteriors a l’inici de la jubilació. Tret d’això, el fet de donar-te de baixa de l’autònom uns mesos l’any no et penalitza en res.

   Tingues present, però, que la declaració trimestral d’IRPF i IVA l’has de fer quan toqui, encara que no estiguis donada d’alta aquell mes. És a dir, per exemple, si et dones de baixa al febrer, quan arribi l’abril hauràs de fer la declaració encara que al març no hagis estat donada d’alta.

   Salutacions.

   Respondre
 • 12 desembre 2014 a les 22:49
  Enllaç permanent

  Hola, jo estic iniciant un projecte d’emprenadoria i el que no tinc ni idea és amb fer les factures. Com que és una prestació de serveis, ser que haig de pràcticar el 21% d’IVA, però no tinc ni idea de com funciona el percentatge de IRPF que em tocaria, i el que podria desgravar-me amb l’IVA. Ser que és un tema més fiscal, però si em vull estalviar al gestor em pots informar o on m’hauria de dirigir perquè m’expliquessin. Gràcies.

  Respondre
 • 26 octubre 2015 a les 22:18
  Enllaç permanent

  Hola,jo sóc autonama ting 68 anys i 15 cotitçats ,ara estic operada fa dos mesos i com es el peu ting uns 6 mesos més d vaixa.La S.S. em diuan de agafar la alta administrativa ,am aquet cas no em podan en cas de que no em cades bé el peu donar . me la invàlides. Gràcias

  Respondre
 • 4 novembre 2015 a les 17:44
  Enllaç permanent

  Bona tarda, tinc 19 anys i voldria donar-me d’alta d’autònoma, ja que tinc el primer grau de F.P. agraria; voldria dedicar-me a la producció i venda de productes hortícoles i també a la realització de serveis agràris a tercers, (llaurar, sembrar, cossetxar…), algú em podría dir com m’he de donar d’alta per poder fer aquestes activitats?. Gràcies!.

  Respondre
  • 6 novembre 2015 a les 14:21
   Enllaç permanent

   Bon dia Sandra,
   en principi, i sense tenir més detalls de l’activitat que vols dur a terme,l’únic que hauries de fer per poder iniciar l’activitat seria donar-te d’alta com autònoma. Donar-se d’alta com autònoma suposa dos passos: primer, l’alta a Hisenda (model 036 o 037, segons activitat), i, segon, alta a la Seguretat Social (model TA0521).
   Aquí tens un document on s’explica força bé: https://debitoor.es/guia-pequenas-empresas/autonomos/como-darse-de-alta-como-autonomo
   I tingues present que existeixen punts PAE que et poden tramitar l’alta com autònoma de forma telemàtica i gratuïta: http://portal.circe.es/es-ES/servicios/Paginas/BuscadorPAE.aspx
   Per acabar, la nostra recomanació seria que t’adrecessis primer al teu Ajuntament per cercar l’assessorament del servei de creació d’empreses. Un servei gratuït que t’informarà d’ajuts, tràmits, etc. i t’ajudarà a analitzar, com a primer pas, si la teva idea pot ser o no viable.
   Salutacions.

   Respondre
 • 8 gener 2016 a les 13:48
  Enllaç permanent

  Bon dia,
  jo sóc una d’aquestes autònomes amb ingressos molt baixos però que intenta tirar endavant.
  Ja he fet píndoles formatives gratuïtes organitzades des del servei de l’Ajuntament, però,
  Jo, el que em trobo és que necessito sovint resoldre dubtes que van sortint durant el dia a dia en relació a la facturació, la documentació a presentar, etc…. però degut a aquests ingressos baixos no em puc permetre pagar mensualment una quota de gestoria i assessorament.
  No sé si algú coneix algún recurs o opció per a aquests casos.
  Salucions i gràcies,

  Respondre

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà