RD Llei 4/2013

Tarifa plana de 50 € en la cotització a la Seguretat Social

Els menors de de 30 anys que iniciïn una activitat com a autònoms, pagaran únicament:

50€ a la Seguretat Social durant els 6 primers mesos d’activitat (reducció del 80%).
Durant els 6 mesos següents, se’ls aplicarà una reducció del 50%.
Durant els 18 mesos següents, una reducció (3 mesos) i una bonificació (15 mesos) d’un 30% de la quota.

En total, hi haurà una reducció o una altra de les quotes a la Seguretat Social durant els 2 anys i mig des de l’inici d’activitat.

En el cas de persones amb discapacitat s’aplicarà la tarifa plana durant 12 mesos i una bonificació del 50% durant quatre anys més.

Compatibilització de l’atur i l’alta d’autònoms

Una mesura dirigida també a menors de 30 anys. Es podrà seguir cobrant l’atur durant els primers 9 mesos d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms.

Alhora, s’amplia de 2 a 5 anys la durada de l’exercici d’una activitat per compte propi que permet interrompre i, per tant, reprendre el cobrament de la prestació.

Ampliació de les possibilitats de capitalització de la prestació per desocupació per iniciar una activitat emprenedora

Si fins ara la capitalització de l’atur es podia utilitzar únicament per iniciar una activitat com autònom o per integrar-se en una cooperativa o societat laboral, a partir d’ara, els menors de 30 anys podran utilitzar també per fer una aportació al capital social d’una societat mercantil.

A més, es podrà utilitzar aquesta capitalització per adquirir serveis d’assessorament, formació i informació, i cobrir les despeses de constitució d’una nova societat.

L’import íntegre capitalitzat estarà exempt de tributació a l’IRPF (fins ara l’import exempt estava limitat a 15.500 €).

Estímuls a la contractació

Dins de les mesures que persegueixen facilitar la contractació, són d’especial interès per a emprenedors i microempreses les següents reduccions de la quota empresarial a la Seguretat Social:

– Del 100% durant un any als autònoms i les empreses de fins a 9 treballadors que contractin de forma indefinida a aturats menors de 30 anys.
– Del 100% per a pimes per a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa per a menors de 30 anys sense experiència laboral prèvia, que provinguin de sectors on no hi hagi demanda d’ocupació o que es trobin desocupats des de fa més de 12 mesos. Aquesta reducció serà del 75% per a empreses de més de 250 treballadors.
– Contracte “generacions”: Reducció del 100% per contractar a un aturat de llarga durada major de 45 anys que pugui oferir a l’activitat l’experiència necessària.
– Bonificacions durant tres anys (800€ / any) per la incorporació com a socis treballadors de menors de 30 anys en cooperatives i societats laborals.

Tributació reduïda per societats de nova creació i autònoms

– Les societats de nova creació tributaran a un tipus reduït del 15% (base compresa entre 0 i 300.000 €) i del 20% (resta de la base) durant els dos primers exercicis en què s’obtinguin resultats positius.
– Els autònoms que iniciïn activitats econòmiques podran aplicar una reducció del 20% en els rendiments nets que obtinguin durant els dos primers exercicis en què s’obtinguin resultats positius.

Mesures de lluita contra la morositat

S’estableix un termini de pagament de 30 dies per a totes les operacions privades, ampliables com a màxim a 60 dies de mutu acord.

Font: El blog para el emprendedor
Més informació: Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo

Mesures de suport a l’emprenedoria. Resum RD Llei 4/2013
Etiquetat a:            

Un pensament en “Mesures de suport a l’emprenedoria. Resum RD Llei 4/2013

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà