Català al comerç

Un establiment comercial és més competitiu si pot atendre la clientela també en català. Atendre el públic en la seva pròpia llengua és un valor afegit que pot contribuir a fidelitzar la clientela ja que és un element que permet aconseguir proximitat i satisfacció.

Què diu la normativa vigent sobre les obligacions lingüístiques de les empreses i establiments oberts al públic?

– Que han de poder atendre els clients oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin.
– Que han de tenir els rètols fixos, els cartells i les llistes de preus almenys en català.
– Que han de tenir els documents d’oferta de serveis almenys en català (fullets, catàlegs, tríptics…)
– Que han d’expedir les factures i els tiquets de caixa almenys en català.
– Que les empreses que subscriuen amb els clients contractes dels anomenats d’adhesió, normats, amb clàusules tipus o amb condicions generals, els han de tenir disponibles en exemplars separats, en català i en castellà.

Normativa:

Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística
Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya

Quins recursos teniu al vostre abast per adaptar-vos a aquesta normativa?

– Per resoldre dubtes lingüístics sobre la correcció dels rètols i la documentació escrita: Servei d’Assessorament Lingüístic.

– Per millorar la capacitació lingüística del personal d’atenció al públic: Cursos de català (Presencials i en línia), Voluntariat per la llengua.

– Per fer un pla integral per millorar l’ús del català en la imatge, la documentació i l’atenció al públic de l’empresa o establiment comercial: Serveis per a la gestió lingüística.

Per a més informació:

Servei de Català del Garraf i de Vilanova i la Geltrú
CNL de l’Alt Penedès i el Garraf
Consorci per a la Normalització Lingüística
Rasa del Miquelet, 16
Tel. 93 811 57 73
vngcat@cpnl.cat

La llengua en les relacions comercials

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà