Seguretat Social

Les notificacions electròniques és una de les qüestions a les que poc a poc s’aniran sumant les diferents administracions. D’aquesta manera segueixen els passos de la pionera, que com tot el que té a veure en l’administració electrònica, acostuma a ser l’Agència Tributària. Les següents seran les notificacions de la Seguretat Social que seran telemàtiques a partir de 2013 de manera obligatòria.

Cal dir que la normativa està encara pendent de desenvolupament i la posada en marxa s’anirà realitzant de manera gradual. La comunicació d’obligatorietat per passar-se al sistema de notificacions telemàtiques de la Seguretat Social (NOTESS) es remetrà per correu postal.

Totes les empreses que ja estan incorporades al sistema RED s’inclouran en NOTESS. Les empreses de nova creació que compleixin amb els requisits estan obligades sense necessitat de comunicació. Per aquest mètode s’han de comunicar les reclamacions de deutes, provisions de constrenyiment, actes en via executiva, procediments de deducció i ajornaments.

Per accedir al contingut de les notificacions serà necessari el certificat SILCON amb el que actualment s’accedeix als tràmits en XARXA o un certificat a nom de l’empresa en cas que sigui aquesta la que realitza l’accés. Crec que cada vegada és més recomanable centralitzar totes les notificacions amb una DEH (adreça electrònica habilitada) on rebem totes les notificacions en una única bústia i de forma segura.

Font: Tecnología Pyme

Les notificacions de la Seguretat Social seran telemàtiques a partir de 2013 de forma obligatòria
Etiquetat a:    

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà